Velkommen!

LIV er en side viet litteraturen i Vestfold.
Her finner du blant annet bokanmeldelser, referat fra forfattertreff og andre nyheter innen Vestfold-litteraturen. Målsetningen vår er å dekke det meste som blir skrevet og skjer innen litteratur i fylket vårt, så har du et tips om et litteraturarrangement eller en ny bok som kommer, send oss en melding:-)

Er du en bokhandel eller et forlag som har lyst til å sponse oss? Ta kontakt!

Deborah Borgen lanserer boken "Magisk hverdag"

Deborah Borgen er født i 1960 i Canada og er oppvokst i Oslo. I dag er hun bosatt i Tønbserg. Hun er utdannet som økonom ved Handelshøyskolen BI, og er vel kjent for de fleste fra tv-programmer og kurs.I disse dager lanserer hun boken “Magisk hverdag” hvor hun hevder ar alle kan trene på å endre svingningene i hjernen og dermed åpne opp for å bruke magefølelsen aktivt.

I boken kan du lese om treningsprogrammet Deborah Borgen har utviklet som hun hevder skal kunne hjelpe oss til å få et bedre liv ved å åpne for mulighetene som ligger i hvert enkelt individ. Her lærer du blant annet hvordan du kan utvikle deg ved hjelp av din egen kreativitet. Hovedfokuset er å ha en positiv flyt i hverdagen, ha klare visjoner og sette seg tydelige mål.

Om Deborah Borgen: og bakgrunnen for boken:

Livet til Deborah har bestått av mange traumatiske opplevelser og mye stress, noe som førte til sykdom. Med bakgrunn i en sterk opplevelse i 1986, startet hennes interesse for hvordan menneskesinnet fungerer. Dette ledet Deborah til 24 år med egen utvikling og forskning.

Hun søkte i forskjellige filosofiske retninger, forskjellige kurs og bøker i håp om å finne et svar som kunne forklare den sterke opplevelsen og den innsikten hun hadde fått.

Den første selvutviklingsboken Deborah leste var skrevet av Dale Carnegie. Hun ble inspirert til å starte en målrettet selvutvikling, noe hun så var nødvendig for å oppnå de resultatene hun ville ha. Hun skapte et indre kreativt rom, hvor hun utviklet teknikker for å gjøre endringer av gamle hendelser, kvitte seg med bekymringer og skape en positiv hverdag.

Deborah sin innsikt og tenkemåte ledet henne videre til Jose Silva sitt arbeid. Hans forskning og forståelse av hjernesvingninger fascinerte henne, og det var en bit på veien i det hun selv søkte etter. Hun valgte derfor å bli instruktør for hans arbeid, først med Silva Metoden og senere som leder for Silva UltraMind i Norge. I disse 10 årene så hun viktigheten av å tillegge sin egen innsikt i Jose Silva sine kurser, da det var den innsikten om varige endringer i cellenivået som hadde reddet hennes eget liv.

I tiden før Deborah startet som instruktør brukte hun fem år til arbeid og studie av healing. Resultatene var så gode at hun forsto intuitivt at det måtte være en sammenheng mellom hjernesvingninger, ESP-sansen og den tilgang hun hadde til skjulte/ubevisste ressurser, som frembrakte slike resultater.

I perioden 2002 til 2006 arbeidet Deborah med en rekke tv-programmer. Dette ga henne en fin mulighet til å bevise at alle mennesker har en magefølelse/intuisjon, og samtidig gi en forståelse av hvordan ting henger sammen.

Balanse har alltid vært viktig for Deborah, og hun ser det som en av sine oppgaver å formidle hvordan vi mennesker fungerer ved å ta i bruk alle våre medfødte ressurser.

Med Jose Silva sitt arbeid hadde Deborah trenet mennesker i alfa hjernesvingninger og theta hjernesvingninger, men hun forstod intuitivt at mennesker hadde muligheten til å ha delta aktivitet i hjernen med øynene åpne.

I 2009 laget Deborah et nytt program innen bevissthetstrening, hvor hun ønsket å trene mennesker i delta hjernesvingninger og tillegge den kunnskap, innsikt og erfaring hun hadde opparbeidet. Hun tok kontakt med en forsker, og tok med seg tre personer som hun hadde trent. Hun ønsket å se hva denne treningen kunne gi av resultater.

Resultatet var oppsiktsvekkende og hun fikk svaret på det hun hadde søkt etter i 24 år. Hennes filosofi førte til en ny innsikt om at hjernen kunne trenes på en enkel måte, og i løpet av 20 timer få funksjonelle endringer for et bedre liv og en bedre jordklode. Treningen og teknikkene viste at vi var i stand til å selvregulere ved både å senke svingningene i hjernens aktivitet og samtidig øke høy gamma (40-50 Hz). Dette gjør det mulig å finne inn til den gode delen av oss selv. Der frykt blir borte og empati kommer fram. Egoet forsvinner, og dermed åpnes det for en større helhetstenkning til beste for alle parter i et samarbeid.

For Deborah har det vært et viktig mål å kunne bevise at vi mennesker kan få tilgang til ubrukte ressurser, en sterkere ESP-sans og en indre ro i hverdagen. Derfor ba hun forskere om å gjøre en større QEEG studie. Resultatene viser at programmet er et stort sprang innen bevissthetstrening for en mer bærekraftig og effektiv bruk av egen hjerne.
Deborah introduserte sitt nye program i januar 2010. Fra magefølelse til målrettet selvutvikling består av kursene ESP I og ESP II. Hennes bok “Magisk hverdag” presenterer deler av kurset, slik at enda flere får muligheten til å starte sin bevisste utvikling. Boken fikk tittelen “Magisk hverdag” for å bevisstgjøre mennesker på at vi bevisst kan skape flere magiske øyeblikk i vår hverdag.

Vist 545 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder